கட்டடத்தை உருவாக்குதல்: அலாஸ்கா வீச்சு

டூர் அனா வைட்டின் பழமையான, தொழில்துறை கேபின் டன் DIY தளபாடங்கள் DIY நெட்வொர்க்கின் பில்டிங் ஆஃப் தி கிரிட்: அலாஸ்கா ரேஞ்சில் இடம்பெற்றது.